Menu
Obec Dolany
Obec Dolany

Kostel sv. Vojtěcha

Tato stavba rozhodujícím způsobem charakterizuje naší obec. Je to náš kostelík, postavený za přispění všech našich občanů a obce.

Byl postaven za jeden rok, a to před více než 90 lety v roce 1913.

V roce 1895 zvolilo obecní zastupitelstvo „Komitét pro výstavbu kostela“ v Dolanech. Předsedou byl zvolen pan Jičínský č.p.21, pokladníkem pan Kučera Václav č.p. 6, zapisovatelem pan Jirásek Josef č.p.8 a v komitétu bylo ještě dalších 6 členů.

Vzhledem k tomu, že v obci probíhaly četné změny (výsadba lesů, rybníček, mosty k Osicím a na Bubnův kopec, sušárny na čekanku apod.), obec se vrátila ke svému záměru opět až po 9-ti letech (v r. 1904) a konečně v roce 1913 se započalo s výstavbou kostela.

Zpracování projektu bylo zadánu architektu Bořkovi Dvořákovi z Pardubic. 26. června 1913 mistr R. Vytlačil přivezl vápno, 2. července se začaly zdít základy kostela. Na tuto práci bylo zjednáno 7 zedníků z Dolan a okolí. 10. července se začaly pokládat kamenné desky na základy z venčí a tohoto dne byla delegace obce u zvonaře Jana Bělohoubka v Hradci Králové, kde domluvili výrobu zvonu pro kostel – 3 koruny za 1 kg váhy.

Kostel sv. Vojtěcha13. července 1913 proběhlo svěcení základního kamene a vložení spisu, jehož autorem byl pan Václav Buben č.p.1. Svěcení provedl farář ze St. Ždánic pan Josef Palouš, zpěvy dětí řídil řídící učitel pan Josef Vojáček ze St. Ždánic a potom byl kámen zazděn. 18. srpna se začala zdít jižní strana a 21. srpna strana severní. 27. srpna se pokládala vazba a 10. září přivezl pan Václav Vyravský č.p. 35 dva zvony z Hradce Králové, které byly vytaženy na věž 26. září.

30.9. byl na věži ustaven kříž s bání. Umělec Miloslav Baše, akad. sochař z Peček, zhotovil pannu Marii, sv. Václava a kazatelnu. Sedláci z Dolan věnovali další vybavení.

kostel 01Kostel sv. Vojtěcha29. listopadu 1913 byly na věži zabudovány hodiny, které zhotovil hodinář Karel Adamec z Čáslavi. Všichni dolanští občané přispěli na kostel dle svých možností – v kronice je uložena sběrná listina se jmény a částkami. Oltář zhotovil akad. řezbář Bohumil Bek z Kutné Hory za 1800 korun.

25. ledna 1914 se začalo zvonit v kostele ráno, v poledne a večer velkým zvonem a 13. února prvně zazněl „umíráček“ – malý zvon.

Dne 5. července 1914 proběhlo slavnostní svěcení kostela za účasti biskupa Královéhradeckého Doubravy a mnoha hostí (ministra veřejných prací Dr. R. T. Trnky, starosty Pardubic Ing. Prokopa, architekta Dvořáka, ministerského rady Zetnera, okresního hejtmana z Pardubic pana Nápravníka, vikáře Zajíčka z Holic, faráře ze St. Ždánic Josefa Palouše a dalších). Převážná část hostí byla soustředěna na faře ve St. Ždánicích. V neděli 5. července 1914 v 6,30 hod. přivedla skupina jezdců na koních s vedoucím jezdcem panem Jeřábkem z Rohoznice a praporečníkem panem Josefem Kolínem všechny významné hosty ke kapličce, kde bylo provedeno uvítání hostů.

Slečna Bubnová z č.p. 1 v kroji přednesla báseň a podala biskupu Dr. Doubravovi chléb se solí. Dále přívitali významné hosty starosta obce pan Fr. Pluhovský č.p. 22, zastupitelé obce, drůžičky, školní děti s řídícím učitelem Janem Zimou, dívky v národních krojích, Sbor dobrovolných hasičů s velitelem p. Fr. Polákem, hudba kapelníka p. Fr. Novotného z č.p. 64, přes 20 kněží a bohoslovců z Hradce Králové a velký počet obyvatel naší obce a obcí okolních.

Počasí bylo velmi příznivé a slavnost se vydařila.

Po slavnostním vysvěcení se biskup Dr. Doubrava zdržel do 16-ti hodin na pohoštění u starosty obce pana Fr. Pluhovského. Za všechny přítomné se s biskupem a ostatními hosty rozloučila drůžička Marie Jelínková a jízda doprovodila hosty až za Podůlšany.

Kronika naší obce obsahuje seznam všech dárců různých předmětů pro kostel (např. Křížová cesta, lustry, věčné světlo, korouhve, akordion, lavice, oltáře, sochy atd.).

Brzo po vysvěcení našeho kostela vypukla válka Rakouska proti Srbsku, Německa proti Rusku a začala tak 1. světová válka.

Kostel sv. Vojtěcha je zapsán v návrhu žádosti o národní kulturní památku a je ve vlastnictví obce Dolany. V rámci zachování této památky byla provedena oprava střechy, desinsekce zařízení proti škůdcům, dále oprava dveří a jiné stavební práce. Byla provedena oprava cesty a parkoviště za kostelem – chodníky a lavičky. Toto bude doplněné vhodnou zelení v okolí kostela. Došlo k zabudování elektrických, dálkově řízených hodin na věž kostela. V neposlední řadě byla provedena elektroinstalace v této budově. Poblíž kostela je umístěna informační tabule s mapovým zobrazením okolí Dolan.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
6
13
6
14
6
15
6
16
6
17
6
18
6
19
5
20
5
21
5
22
5
23
5
24
5
25
5
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
4
2
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Mohlo by vás zajímat